Jolleplads

Jolleplads på land

Priser

Se vores takstblad på forsiden

 

Ønsker du en jolleplads
Send en mail til Gitte gieh@gentofte.dk 

Regelsættet for jollepladsen skal efterleves