Pladslejere

Bådplads i vand

Sommersæson  1 April - 15 November

Priser

Se vores takstblad på forsiden


For klubejede fartøjer
der benyttes til øvelsessejlads eller instruktion, betales 25 % af gældende afgift.