Gæstesejler

Gæstesejler

Kom i GÆSTEBÅD til Skovshoved Havn

Gæstepladser
Sejlere fra andre havne kan lægge til i Skovshoved Havn for en overnatning.

Fri plads ved grønt skilt

Små pladser til små både og store pladser er til storebåde

Betaling
Benyt gerne automaten i havnekontoret.
Dørkoden til bad og toiletter er trykt på kvitteringen.

Bådens skipper har ansvar for at betale til havnepersonalet eller på havnekontoret – det brune stenhus midt i havnen ved P-pladsen inden for dieselmolen.

Båden skal påsættes havnens ”gæstemærke”.

Toiletter - badefaciliteter
Der er offentlige toiletter flere steder på havnen.

Aflåste toiletter og badefaciliteter ligger i den hvide bygning "Sandslottet" ved siden af havnekontoret. Dørkoden udleveres printes på kvittering for havnepenge.

Vaskemaskine
Der kan købes poletter til vaskemaskine og tørretumbler på havnekontoret

Affald og miljøaffald
Der er affaldsbeholdere til almindeligt affald rundt om på havnen.

Miljøaffald
(olie, maling, akkumulatorer ol.) skal afleveres i specialbeholdere på havnens sydlige del.

Badning og fiskeri
inden for havnens område samt moler er ikke tilladt.

Udpumpning
af marinetoiletter, olie, brændstofholdigt vand og lignende i havnen er strengt forbudt.

Reparationer og bådudstyr
Der er flere muligheder for at få udført reparationer se mere under Bådservice & erhverv