Affaldssortering

sorterer vi på Skovshoved Havn - ligesom derhjemme!

Der er 7 affaldsdepoter i alt med de kendte fraktioner, udover det som også kan sorteres på Miljøstationen.

Bemærk at det er til affald fra havnens både og gæster - Affald fra erhverv og privat husholdning er IKKE tilladt!

Vi opfordrer til at vi alle sorterer i stedet for at bruge de mindre skraldespande - TAK!