Renovation af toiletter på Skovshoved Havn

Alle toilet-faciliteter på Skovshoved Havn er under renovation for tiden. Arbejdet er godt i gang og forventes afsluttet i marts måned 2022.

Vi ser frem til de nye faciliteter og har i mellemtiden lejet to toiletvogne fra GODIK, fordelt med én vogn ved toiletterne i Skovshoved Havn nord og én ved toiletterne i syd.