Gennemsejling af kajakpoloanlægget ikke mulig i badesæsonen

Kajakpoloanlæget med udlagte flydespærringer mod syd

Der har de seneste år været en stigende interesse for at bade fra broerne omkring kajakpoloanlægget, der oprindeligt især var tiltænkt netop kajakpolo. For at øge badesikkerheden i området, har Kommunalbestyrelsen netop besluttet at etablere en badezone med livredningstjeneste i den sydlige ende af anlægget uden for banerne. Det har derfor været nødvendigt at etablere en flydespærring omkring området, og det vil ikke være muligt at sejle igennem anlægget med kajakker og robåde.

Kajakpolo banerne vil naturligvis være åbne og brugbare. Søsætning af kajakkerne vil også fortsat kunne ske fra rampen i anlægget.

Badesæsonen slutter med udgangen af august, hvorefter en del af flydespærringen vil blive nedtaget, så det igen vil være muligt at sejle igennem anlægget.