Badning frarådes - en forklaring

Badning frarådes i kajakpolo anlægget - læs her hvorfor

Badning frarådes skilt

Brugen af anlægget i Skovshoved Havn har udviklet sig igennem årene, og vi havde ikke forestillet os, da vi indviede havnen, at så mange ville benytte faciliteterne til at bade. Særligt sidste sommer, hvor vi havde nogle meget varme uger med mange badende på alle vores strande og anlæg, stod det klart, at det ikke var tilstrækkeligt, at medarbejderne på havnen førte opsyn som en del af deres andre opgaver. Der er behov for en egentlig livreddertjeneste, og derfor er vi ved at se på, hvordan vi kan etablere en sådan.

Vi er i dialog med TrygFonden, Nordsjællands Livredningstjeneste samt Rådet for Større Badesikkerhed og forventer at kunne etablere en livredningstjeneste ved badesæsonens start. Indtil da, har vi skiltet om at badning frarådes undtaget medlemmer af Skovshoved Havbad, som er en foreningsaktivitet, hvor der som led i udøvelsen af aktiviteten er opmærksomhed på sikkerhedsspørgsmål. Vi har herudover opsat ekstra redningskranse.

Skovshoved Havn / Gentofte kommune