Skovshoved Havbad

Arbejdsgruppen på 9 personer, som blev valgt på et borgermøde den 22. juni 2016 har lige siden arbejdet med stor ihærdighed med forberedelsen af dannelsen af den nye forening.

Der drøftet indmeldelsesproces, foreningsnavn, oplæg til vedtægter, oplæg til tak og tone, forberedelse af generalforsamling og meget andet.

Gruppen er nu så langt, at den er lavet en hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om foreningsdannelsen, herunder om indmeldelsen, som vil komme til at ske elektronisk via foreningens hjemmeside, når tilmeldingsmodulet er klar.

Hold dig orienteret på www.skovshovedhavbad.dk