Nyt om saunahus

Opsamling på mødet den 22. juni 2016 om vinterbad og sauna på Skovshoved Havn

Der blev valgt en arbejdsgruppe på 9 personer til at varetage det videre arbejde med forberedelsen af dannelsen af en forening omkring vinterbad og sauna på Skovshoved Havn

Forsamlingen gav på grundlag af temadrøftelser følgende pointer med videre til arbejdsgruppen.

1. Medlemskab

- Enighed om at holde det simpelt mht. regler, medlemskaber etc.
- Gerne ét helårligt medlemskab,
- Nogle grupper talte for at starte i det små med max. 500 medlemmer (plan B: dagmedlemmer),
- Andre talt for at sondere omfanget af interessen for medlemskab inden den egentlige indmeldelsesproces – måske der er plads til alle?
- Enighed om indmeldelse ved ”Først-til- mølle” og helst digitalt,
- En del grupper talte for at stille krav om 15 eller 18 år for at være medlem,
- Samtidig taltes der for at børn skulle kunne have adgang ifølge med et voksent medlem,
- Andre nævnte mulighed for at have særlige familietider,
- Enighed om adgang med nøgle/chip,
- Forskellige holdninger til krav f.eks. om at man skal kunne svømme?
- Forslag om at lukke saunaen om sommeren,

2. Den videre proces
- Indkaldelse til generalforsamling hurtigst muligt til afholdelse efter sommerferien,
- Indkaldelse til generalforsamling via Villabyerne, kommunens og havnens hjemmeside og pr. e-mail til dem der har vist interesse for at medvirke til processen
- Enkelte grupper talte om fortrinsret til medlemskab for de 200 personer, der har meldt sig som interesserede til at forberede stiftelse af foreningen.

3. Øvrige forhold der ønskes

- Hjertestarter i saunahuset,
- Skridsikre trin på badetrapper,
- Lys på badetrapper.