Velkomst og Introduktionsaften

VELKOMST og INTRODUKTIONSAFTEN

i SKOVSHOVED HAVN

 

 

Med den nye havneudvidelse fik vi ca. 300 nye havnepladser og dermed også ca. 300 nye havnepladslejere. Vi vil meget gerne have lov at byde Jer alle rigtig hjerteligt velkomne i Skovshoved Havn.

I den anledning vil vi gerne invitere til en velkomst og informationsaften i Skovshoved Havn.

Mød op torsdag den 12. maj eller tirsdag den 17. maj i Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Havn kl. 19.00, arrangementet varer ca. en time.

Havnefoged Jesper Tjott med besætning byder velkommen, informerer om skik og brug i havnen. Giver svar på nogle af alle de ofte stillede spørgsmål, og fortæller om hvilke aktiviteter, I kan forvente i havnen i løbet af sommeren.

Du vil samtidig få lejlighed til at hilse på nogle af de andre havnepladslejere og nogle af havnens erhvervsdrivende og klubrepræsentanter.

Vi har oplevet en utrolig stor interesse og imødekommenhed, og vi glæder os til at se Jer alle.

P.S. Skulle der være nogle ”gamle” havnepladslejere, som også ønsker at blive budt velkommen, så skal de naturligvis også være hjertelig velkomne.

 

Mange hilsner

 

Jesper Tjott

Havnefoged