Overgangsordning

Overgangsordning for eksisterende pladslejere

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at de nuværende bådpladslejere enten kan vælge en overgangsordning, så de først skal betale indskud senest 20 år efter de nye bådpladslejeres betaling, eller på et hvilket som helst senere tidspunkt de måtte ønske det, dog senest 20 år efter de nye bådpladslejeres betaling.

Indskuddet er beregnet til at udgøre kr. 1490 pr. m2 bådplads i 2014/2015.  Indskuddet excl. Moms forrentes med 3 % om året.

Ved overdragelse af bådpladsen eller udskiftning til en større båd bortfalder overgangsordningen.

Hvis du ønsker at betale indskuddet bedes du sende en e-mail til havnefoged Jesper Tjott jet@gentofte.dk eller pr. brev til havnekontoret, Skovshoved Havn 4, 2920 Charlottenlund. ”