Indvielse af havnebassinet

Luftfoto af Skovshoved Havn fra øst. Færdig bygget men helt tom for både.

Indvielse af Havnebassinet
Det nye Havnebassin er færdigt og åbner den 2. maj.

Alle interesserede inviteres til indvielse søndag den 3. maj kl. 11.30
på Jollepladsen. Kom og vær med til at fejre begivenheden!

Med åbningen af det nye havnebassin bydes alle bådejerne velkommen til den nye havn.

I de kommende måneder fortsætter arbejderne med at få de sidste detaljer på plads i og omkring havnebassinet. Færdiggørelse af den nye havns landarealer og øvrige havnearealer fortsætter, og hele havneanlægget forventes klar til brug og indvielse i foråret 2016.