Nu åbner det nye havnebassin

Nu åbner det nye havnebassin
Den 2. maj vil havnebassinet i Skovshoved Havn som planlagt kunne tages i brug efter en vinter med omfattende byggeaktivitet i havnen. Alle sejlere vil møde et nyt og markant udvidet havnebassin, når båden skal i vandet til den nye sæson.

Der vil de kommende måneder stadig være arbejde med at få de sidste detaljer på plads på byggepladsen i og omkring havnebassinet. F.eks. vil der i en periode være særlige indsejlingsforhold og de sidste apteringsarbejder på broerne vil blive gjort færdige.

Hvis du skal have din båd i vandet i løbet af maj, så kontakt havnekontoret for nærmere information om placering af båd og forholdene i øvrigt.

Midlertidige parkeringspladser
For at skabe ekstra plads til parkering ved havnen mens der bygges, bliver der inden sæsonstarten etableret 110 nye, midlertidige parkeringspladser langs hele havnen ud mod Kystvejen.

Havnen det kommende år
I forbindelse med at sæsonen starter henstiller vi til, at alle er ekstra opmærksomme på anvisningerne på havnen i forhold til, hvor man kan færdes, mens der bygges i området.    

Fremtidigt saunahus
Når der er kommet en aftale på plads om saunahuset, vil det blive meldt ud her på hjemmesiden. Her vil det også fremgå, hvordan man kan skrive sig op til at blive bruger af saunaen.

Resten af havneudvidelsen
Landarealer og øvrige havnearealer i forbindelse med udvidelsen af havnen vil ske løbende det kommende år, og hele havneanlægget forventes klar til brug og indvielse i foråret 2016.

Se her den forventede tidsplan for det resterende byggeri