Takstændring i Skovshoved Havn

Ændret takst til bådejere i havnen

Taksten for at have en båd i Skovshoved Havn bliver sat ned fra 2015. Det betyder, at havnetaksten for 2015 bliver 275 kr. pr. m2 bådplads i stedet for det oprindeligt udmeldte kr. 307 kr. pr. m2. Også indskuddet for at have en plads i 2015 bliver sat ned fra 1.680 kr. inkl. moms pr. m2 bådplads til 1.490 kr. inkl. moms pr. m2.

Indskuddet, ekskl. moms, forrentes med 3 % årligt hvert år den 1. januar. Første gang den 1. januar 2016 og frem til 1. januar 2035.   

Renteberegningen sker efter ”renters rente”-princippet.

Nedenfor er et eksempel på forrentningen af indskuddet.

Forrentning af indskud kr. per m2

År årlig forretning forrentet indskud ex moms
2014/15 kr. 0,00 kr. 1.192,00
2016 kr. 36,00 kr. 1.228,00
2017 kr. 37,00 kr. 1.265,00
2018 kr. 38,00 kr. 1.303,00
2019 kr. 39,00 kr. 1.342,00
2020 kr. 40,00 kr. 1.382,00
2021 kr. 41,00 kr. 1.423,00
2022 kr. 43,00 kr. 1.466,00
2023 kr. 44,00 kr. 1.510,00
2024 kr. 45,00 kr. 1.555,00
2025 kr. 47,00 kr. 1.602,00
2026 kr. 48,00 kr. 1.650,00
2027 kr. 50,00 kr. 1.700,00
2028 kr. 51,00 kr. 1.750,00
2029 kr. 53,00 kr. 1.803,00
2030 kr. 54,00 kr. 1.857,00
2031 kr. 56,00 kr. 1.913,00
2032 kr. 57,00 kr. 1.970,00
2033 kr. 59,00 kr. 2.029,00
2034 kr. 61,00 kr. 2.090,00
2035 kr. 63,00 kr. 2.153,00