Udvidelse af arbejdsområde

Nu begynder arbejdet på havnens nordside

 Fremgangsmåden er den samme som på sydsiden, at der etableres et brohoved hvorfra arbejdet udføres.

I uge 33 begynder Arkil at modtage sten til de nye moler

Se efterretninger for søfarende her