Saunahus

Fremtidigt saunahus i Skovshoved Havn

Som en del af udvidelsen af Skovshoved Havn er det planen at bygge et saunahus på bølgebryderen i den nordlige del af havnen. Saunahuset vil sammen med en lang række andre nye tiltag på havnen skabe helt nye muligheder for brugere og besøgende.

Det er endnu ikke klart, hvordan brugen af det nye saunahus skal organiseres. Når der er kommet en aftale på plads om saunahuset, vil det blive meldt ud her på hjemmesiden. Her vil det også fremgå, hvordan man eventuelt kan skrive sig op til at blive bruger af saunaen.

Den nye havn ventes indviet maj 2015, når sejlsæsonen starter. De øvrige arealer på land forventes færdige i efteråret 2015.