Åbnedage

Ekstra dage til vinteropbevaring

Kære Pladslejer

I forbindelse med ombygning af Skovshoved havn vil havnen være lukket fra den 1. september 2014.
Der er nu indgået aftale med entreprenøren, Arkil om at det er muligt at anløbe Skovshoved havn følgende dage med henblik på vinteropbevaring:
Det er vigtigt at bemærke at kun får lov til at sejle ind hvis man har en aftale med et af værfterne om optagning af båden.
Søndag den 28. september 2014
Søndag den 19. oktober 2014
Søndag den 9. november 2014
Der vil disse dage være plads til ca. 25 både i havnens syd bassin. Båden skal placeres efter anvisning fra havnepersonalet som vil være til stede på dagene.
De ca 25 pladser tildeles efter ”først til mølle” princippet.
Kontakt  havnekontoret  inden fredag den 15. august 2014 for aftale om anløb af havnen. Tilmelding sendes til jet@gentofte.dk Havnen forventes åbnet igen søndag den 2. maj 2015
Der tages forbehold for eventuelle ændringer,

Med venlig hilsen Havnekontoret