Regler for tildeling af fast havneplads

Klik på linket oppe til højre og for de gælende regler for tildeling af havnepladser i gengoftes havne