Deloitte Øresund Triatlon 22 Juni

Kystvejen vil være begrænset åbent for Skovshoved havn's brugere

Mere info se deloitteoresundtriathlon hjemmeside