Jolleplads

Jolleplads på land

Priser

Se vores takstblad på forsiden

Der findes en venteliste for tildeling af jolleplads send mail til gieh@gentofte.dk

Regelsættet for jollepladsen skal efterleves

Årstakster
opkræves for perioden 1. april – til og med 31. marts.