Bedding


Brug af bedding i Hellerup Havn

Priser
Se vores prisliste her

Alle afgifter er inklusive 25 % moms.

Regler for brug af bedding

  • Beddingen benyttes på eget ansvar.
  • Nøgle afhentes på havnekontoret og afleveres samme sted umiddelbart efter brug. Nøgle må ikke overlades til andre.
  • Der må aldrig ophales fartøjer, der vejer mere end 2500 kg.
  • Både må aldrig stå på beddingen natten over.
  • Der betales beddingsafgift forud for brugen, jvf. ”Havneafgifter”.
  • Klokkeslet, hvor beddingen igen er ledig, skal angives inden brug og overholdes. Overholdes dette ikke, betales afgift pr. times overskridelse.
  • Eventuelle skader på beddingen rapporteres straks til havnefogeden.
  • Der betales erstatning for bortkomne nøgler (dagspris for låsesmed).
  • Spildt maling, olie el. lign. fjernes straks fra beddingsvognen og fra rampen.
  • Fartøjet sejles straks væk fra beddingsområdet for at give plads til andre sejlere, der vil benytte beddingen.