Gæstesejler

Gæstepladser
Sejlere fra andre havne kan lægge til i Hellerup Havn for overnatning.

Fri plads ved grønt skilt

Større både kan evt lægge til langs molen uden for havnen
Små både bedes benytte små pladser.

Priser
Se vores prisliste her

Betaling

Betaling sker elektronisk via mobil el.lign. - se skiltning ved el-standere og havnekontor.

Klik for at betale havnepenge 

Dørkoden til bad og toiletter modtages efter betalingen er gennemført.

Bådens skipper har ansvar for at betale til havneafgift umiddelbart efter anløb.

Hvis der betales via billetautomaten, skal båden påsættes havnens ”gæstemærke”.

Toiletter - badefaciliteter
Der er offentlige toiletter på havnen ved jollepladsen

Aflåste toiletter og badefaciliteter ligger under trappen inde i gården.  Dørkoden udleveres af betalingsautomaten

Vaskemaskine
Der er vaskemaskine kontakt havnepersonalet for brug

Affald og miljøaffald
Der er affaldsbeholdere til almindeligt affald rundt om på havnen.

Miljøaffald
(olie, maling, akkumulatorer ol.) skal afleveres i specialbeholdere i gården bagved havnekontoret.

Badning og fiskeri
inden for havnens område samt på moler er ikke tilladt.

Udpumpning
af marinetoiletter, olie, brændstofholdigt vand og lignende i havnen er strengt forbudt.

Reparationer og bådudstyr
Der henvises til Skovshoved Havn