Bestyrelse

Konference bord med arbejdspapirer

Havnebestyrelsen består af 9 medlemmer

1 rep. for Gentofte Kommune som ejer,
2 repr. for Hellerup Sejlklub
2 repr. for Skovshoved Sejlklub
2 repr. for Kongelig Dansk Yachtklub,
1 repr. for øvrige søsportsklubber/foreninger ved Hellerup Lystbådehavn
1 repr. for øvrige søsportsklubber/foreninger ved Skovshoved Havn

Bestyrelsen for Selvforvaltningen af Gentofte Kommunes Havne

Gentofte Kommune
Henning Uldal

Skovshoved Sejlklub
Ole Dan Jensen

Sven Klinth Bergh

Hellerup Sejlklub
Nikolai Bjørnholm
Rasmus Knude (Næstformand)

Kongelig Dansk Yachtklub
Per Blinkenberg-Thrane (Formand)
Mads Ehrhardt

Øvrige søsportsklubber

Skovshoved
Sven Felding

Hellerup
Johnny Petersen

Sekretær for bestyrelsen
Havnefoged Jesper Tjott
Mobil 26 30 26 11
Mail: jet@gentofte.dk