Udvidelse af Skovshoved Havn

Her kan du læse om vores nye havn

Det har i mange år været et stort ønske at udvide Skovshoved Havn med flere bådpladser og bedre faciliteter på land. Samtidig skal dele af havnen istandsættes og moderniseres, så havnen kan bevare sin funktion.

 Gentofte Kommune har derfor sat en udvidelse og modernisering af havnen i gang, som skaber nye rammer for vækst og udvikling af det maritime miljø.

 Skovshoved Havn vil med udvidelsen være et attraktivt og dynamisk mødested til lands og til vands for alle.

 Materiale om udvidelse af havnen

Helhedsplanen for udvidelsen er blevet til i tæt samarbejde med repræsentanter fra havnens mange maritime brugere - bådejere, erhverv, foreninger og naboer.

Læs helhedsplanen her

 Der har været afholdt to informationsmøder for naboer, brugere og andre interesserede.

Se materialet fra møderne her

Det har været muligt at tegne bådplads til den nye havn, som efter udvidelsen vil rumme 645 bådpladser.

Her kan du læse om regler for tildeling af fast plads

 Her kan du printe en tegningsaftale

Her kan du printe en venteliste formular