Rampe

Rampen er åben igen

Trailer rampen i Skovshoved er åben igen

Rampen findes i Sydbassinet – på havnens sydligste mole. Et batalingsanlæg ved rampen vil komme i nærmeste fremtid.

Vandscooter må kun benytte den ydre rampe, da vandscooter sejlads er forbudt i havnen.

Trailer kan stilles i umiddelbar nærhed af rampen på stenbelægningen nærmest byggepladsen.
Bilen kan parkeres i de dertil indrettede parkeringsbokse som findes omkring og på havnen.

Vi henstiller til der udvises hensyn til havnens øvrige trafik, erhvervsdrivende og brugere.

  

Årskort
Der kan købes et årskort, der gælder fra 1. april - 31. marts: 1.200 kr.

Éngangsbillet
Pris for 'ned & op': 150 kr.
Køb med MobilePay ved rampen.

Brug af bedding i Hellerup Havn
Fastliggere og klubbåde i begge havne Pr. gang 350,- kr.
Andre fartøjer Pr. gang  550,- kr.

100 Kr /døgn efter 2 dage på bedding

Brug af kaj
til optagning eller søsætning af ikke fastliggende fartøjer med mobilkran.
Pr. gang 200,- kr.

Yderligere gebyr
for opkrævning ved båd: 100 kr.