Jolleplads

Jolleplads på land

Priser     kr. pr. m2

Fartøjer, joller o.l. der står på land når de ikke benyttes,
betales årligt, min 3 m2

      200,00
Sejlbrætter/kajakker årlig leje pr. stk.       750,00

Ønsker du en jolleplads
Send en mail til Gitte gieh@gentofte.dk 

Regelsættet for jollepladsen skal efterleves