Jolleplads

Jolleplads på land

Priser

Helårlig afgift på 200 kr. pr. m2 (min. 3 m2)

Der findes en venteliste for tildeling af jolleplads send mail til lamk@gentofte.dk

Regelsættet for jollepladsen skal efterleves

Årstakster
opkræves for perioden 1. april – til og med 31. marts.